• Szkolenia z Coachingu
  Szkolenia z Coachingu
  Oferujemy szkolenia z Business Coachingu skierowane do managerów i kadry zarządzającej Coaching zespołowy, który kształtuje, wspiera, rozwija pracę w zespole by stała się bardziej efektywna oraz Executive Coaching skierowany do kadry zarządzającej wyższego szczebla
 • Szkolenia z BHP
  Szkolenia z BHP

Harmonogram najbliższych konferencji

Szkolenia i konferencje

 

Konferencja z wyjazdem – ochrona powietrza 17-18 marzec 2016 Poznań  790 PLN
Konferencja z wyjazdem – gospodarka wodna 11-12 kwiecień 2016 Opole  690 PLN
Szkolenie – Geotechnika 19-20 kwiecień 2016 Poznań  900 PLN
Szkolenie – Projektowanie hal 21-22 kwiecień 2016 Poznań  900PLN
Konferencja z wyjazdem – ochrona powietrza 17-18 maj 2016 Łódź  790 PLN

Informacje dodatkowe

 • Dodatkowe informacje i pełen harmonogram wydarzenia po zgłoszeniu
 • Istnieje możliwość uczestnictwa tylko w szkoleniu technicznym lub wyjeździe technicznym
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy niewystraczającej liczbie zgłoszeń
 • wszystkie ceny są cenami netto, niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego
Warunki uczestnictwa
Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu/konferencji jest przesłanie e-mailem lub pocztą wypełnionej karty zgłoszenia. Przesłanie “Karty zgłoszenia” traktowane jest jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją informacji organizacyjnych szkolenia. Prawidłowo wypełniona karta zgłoszenia jest pełnoprawną umową wiążącą obie strony.