Marketing

  • Obsługa kampanii promocyjnych
  • Obsługa kampanii informacyjno – edukacyjnych,
  • Obsługa kampanii reklamowych
  • Public relations